YourLifeChange logo

 

 

Follow me! Facebook LinkedIn

 

YourLifeChange, de weg naar een gezondere levensstijl begint hier!

Disclaimer

Doelstellingen:


Deze website www.yourlifechange.nl is o.a bedoeld om informatie te ontsluiten met betrekking tot orthomoleculaire therapieën en behandelingen. De informatie is gericht op het informeren van geïnteresseerden in orthomoleculaire en haar behandelingen.


Informatie is geen vervanging voor medische zorg:
De informatie op deze websites is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).


De informatie op deze websites noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.


De informatie op www.yourlifechange.nl is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving.


Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op www.yourlifechange.nl geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.


In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op www.yourlifechange.nl alleen bedoeld als ondersteuning.


De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:
a. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.


Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional ten einde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.


Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

YourLifeChange logo